PRINT SEND TIL EN VEN
Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Vandværket blev etableret i 1935 ved gården Kløver ESVandværket i Hellevad blev etableret i 1935. Værket var placeret ved gården Kløver ES. Det fungerede indtil 1971. I 1971 besluttede man at bygge et nyt vandværk, som blev placeret på Sønderløkke, hvor det stadig ligger. Der blev lavet 2 boringer på hver 18 meter med pumper i brønde under jordoverfladen. På grund af forurening blev der i år 2000 lavet 2 nye boringer som er 124 meter, med dykpumper og hus oven på jorden. Vandværket er senere bygget om indvendig med nye udpumpnings pumper. Pumperne er trykstyret over en VLT, i stedet for en hydrofor beholder, trykket holdes derved meget konstant.

 

Hellevad Vandværk A.m.b.a. har 418 forbrugere, 262 i Hellevad by og 156 i Hellevad omegn. Der udpumpes ca. 145.000 m3 vand om året.